Най-добър автор на AI съдържание

Най-добър автор на AI съдържание

Създавайте оптимизирано за SEO и уникално съдържание за вашите блогове, реклами, имейли и уебсайт 10 пъти по-бързо и спестете часове работа.

Не се изисква кредитна карта.
hero-image shape shape
как?

Как работи?

Трябва да следвате няколко прости стъпки, за да генерирате вашето съдържание. Използвайте AI и спестете времето си.

1

Изберете шаблон

Изберете шаблон за създаване на съдържание. Налични са множество шаблони за всички ваши нужди.

2

Попълнете формата

Въведете подробно описание на вашето съдържание. Кажете на AI какво искате.

3

Вземете вашето съдържание

Получете уникално висококачествено съдържание. Съдържанието е без плагиатство и можете да го използвате навсякъде.

Шаблони

Автор на AI съдържание

Генерирайте необходимото съдържание с над 60+ шаблона за създаване на съдържание.

Website & SEO

Article And Blogs

Youtube Vlogging

Ads And Marketing Tools

General Writing

Ecommerce

Social Media

Other

Чатботове

AI чат асистенти

AI ChatBots използват изкуствен интелект, за да разбират и отговарят на вашите въпроси и разговори. Чатботовете са наистина полезни, защото могат да ви осигурят незабавна и персонализирана помощ.

Предлагаме разнообразна гама от специализирани чатботове в различни индустрии. в. Съветник по връзки, бизнес коуч, мотивационен оратор, лайф коуч, адвокат, лекар и др.

Чат сега
about-image
Ценообразуване

Нашите планове за ценообразуване

Ние предлагаме гъвкави ценови планове, за да отговорим на разнообразните нужди на нашите клиенти.

Free Plan

Безплатно
Характеристики на  Free Plan
 • 10 AI шаблони за документи
 • 5,000 Думи на месец
 • 0 Изображения на месец
 • 0 Символи за текст в говор на месец
 • 0 Реч към текст на месец
 • 0 MB Ограничение за размера на аудио файла
 • AI Чат
 • 5 AI чат ботове
 • AI код
 • Скриване на рекламите
 • Поддръжка за чат на живо

Normal Plan

$10/ Месечно
$70/ Годишно
0/ Живот
Характеристики на  Normal Plan
 • 61 AI шаблони за документи
 • 40,000 Думи на месец
 • 100 Изображения на месец
 • 0 Символи за текст в говор на месец
 • 5 Реч към текст на месец
 • 10 MB Ограничение за размера на аудио файла
 • AI Чат
 • 10 AI чат ботове
 • AI код
 • Скриване на рекламите
 • Поддръжка за чат на живо

Master Plan

0/ Месечно
0/ Годишно
$40/ Живот
Характеристики на  Master Plan
 • 61 AI шаблони за документи
 • 40,000 Думи на месец
 • 0 Изображения на месец
 • 0 Символи за текст в говор на месец
 • 0 Реч към текст на месец
 • 0 MB Ограничение за размера на аудио файла
 • AI Чат
 • 15 AI чат ботове
 • AI код
 • Скриване на рекламите
 • Поддръжка за чат на живо

Medium - All In One

$10
Характеристики на  Medium - All In One
 • 25,000 Думи
 • 75 Изображения
 • 5,000 Знаци за текст в говор
 • 60 Реч към текст

Large - All In One

$50
Характеристики на  Large - All In One
 • 50,000 Думи
 • 1,150 Изображения
 • 10,000 Знаци за текст в говор
 • 1,000 Реч към текст

Small - Words

$2
Характеристики на  Small - Words
 • 5,000 Думи
 • 0 Изображения
 • 0 Знаци за текст в говор
 • 0 Реч към текст

Medium - Image

$15
Характеристики на  Medium - Image
 • 0 Думи
 • 250 Изображения
 • 0 Знаци за текст в говор
 • 0 Реч към текст

Large - Image

$35
Характеристики на  Large - Image
 • 0 Думи
 • 1,000 Изображения
 • 0 Знаци за текст в говор
 • 0 Реч към текст
shape
ЧЗВ

Някакви въпроси? Отговорено

Тук се стремим да ви предоставим отговори на някои от най-често задаваните въпроси относно нашия продукт.

1. What is Just Command?
Just Command AI is an advanced artificial intelligence platform designed to assist users with various tasks and provide intelligent solutions.

2. How does Just Command AI work?
Just Command AI operates by utilizing cutting-edge machine learning algorithms and natural language processing techniques to understand and interpret user commands. It then generates appropriate responses or executes tasks accordingly.

3. What can Just Command AI do?
Just Command AI can perform a wide range of tasks, including but not limited to answering questions, providing recommendations, scheduling appointments, managing to-do lists, setting reminders, playing music, controlling smart home devices, and much more.

4. Is Just Command AI compatible with different devices?
Yes, Just Command AI is designed to be compatible with various devices, including smartphones, tablets, smart speakers, and other internet-connected devices.

5. How secure is Just Command AI?
Just Command AI takes user privacy and data security seriously. All interactions and data are encrypted to ensure confidentiality, and user information is handled in accordance with strict privacy policies.

6. Can Just Command AI learn and adapt?
Yes, Just Command AI has machine learning capabilities that enable it to learn from user interactions and improve its performance over time. It adapts to individual preferences and provides more personalized responses and suggestions.


8. Is Just Command AI constantly being updated?
Yes, Just Command AI is regularly updated with new features, enhancements, and bug fixes to ensure optimal performance and user satisfaction. Updates are automatically applied to ensure you have the latest capabilities.

9. How can I provide feedback or report issues?
We value your feedback and encourage you to reach out to our support team through the provided contact channels. You can also report any issues or suggest improvements directly through the contact page.

10. How can I get started with Just Command AI?
Getting started with Just Command AI is easy! Simply visit our website, create an account, and follow the setup instructions to begin harnessing the power of AI for your everyday tasks.

Just Command AI operates by utilizing cutting-edge machine learning algorithms and natural language processing techniques to understand and interpret user commands. It then generates appropriate responses or executes tasks accordingly.

Just Command AI can perform a wide range of tasks, including but not limited to answering questions, providing recommendations, scheduling appointments, managing to-do lists, setting reminders, playing music, controlling smart home devices, and much more.

Yes, Just Command AI is designed to be compatible with various devices, including smartphones, tablets, smart speakers, and other internet-connected devices.

Just Command AI takes user privacy and data security seriously. All interactions and data are encrypted to ensure confidentiality, and user information is handled in accordance with strict privacy policies.

Yes, Just Command AI has machine learning capabilities that enable it to learn from user interactions and improve its performance over time. It adapts to individual preferences and provides more personalized responses and suggestions.

Yes, Just Command AI is regularly updated with new features, enhancements, and bug fixes to ensure optimal performance and user satisfaction. Updates are automatically applied to ensure you have the latest capabilities.

We value your feedback and encourage you to reach out to our support team through the provided contact channels. You can also report any issues or suggest improvements directly through the contact page.

Getting started with Just Command AI is easy! Simply visit our website, create an account, and follow the setup instructions to begin harnessing the power of AI for your everyday tasks.

A: The Just Command Affiliate System is a program that allows individuals to earn a 20% commission on each sale they refer to Just Command.

It's simple! Upon joining our affiliate program, you will receive a unique affiliate link. Whenever someone clicks on your link and makes a purchase on Just Command, you will earn a 20% commission on that sale.

Joining our affiliate program is easy. Simply visit our website and sign up for the program. Once approved, you will gain access to your unique affiliate link and other promotional materials.

We provide our affiliates with a user-friendly dashboard where you can track your referrals, earnings, and other useful data in real-time. This allows you to monitor your performance and optimize your marketing strategies.

Commissions are typically paid out on a monthly basis. Once you have accumulated a minimum of 500/-₹ in earnings, you can request a payout. Payments are usually made via PayPal or direct bank transfer.

While we encourage creativity in your promotional efforts, we do have some guidelines in place. Please refer to our terms and conditions for specific details on what is and isn't allowed in your marketing activities.

No, joining our affiliate program is completely free. There are no upfront costs or hidden fees involved.

We currently accept payments through PayPal and UPI (Unified Payment Interface) for our Indian users.

To make a payment using PayPal, simply select PayPal as your preferred payment method during the checkout process. You will be redirected to the PayPal website, where you can securely complete the transaction.

Currently, we only accept payments through PayPal and UPI. However, we are actively exploring additional payment options to provide more flexibility for our customers in the future.

UPI (Unified Payment Interface) is a real-time payment system in India that enables users to instantly transfer funds between bank accounts. If you are an Indian user, you can make payments on our website by entering your UPI ID during the checkout process. Our payment gateway will securely process your UPI payment.

You can reach out to us through our live chat feature, conveniently located on our website. Alternatively, you can also contact us using the contact information provided on our website. Our customer support team will be happy to assist you with any queries or concerns.

Yes, we accept Indian payments through UPI (Unified Payments Interface). You can pay us using our UPI id. If you have any questions about UPI, feel free to ask our live chat support team.

No, we do not charge any additional fees for payments made via UPI. However, you may want to check with your bank or UPI app provider to see if they impose any transaction fees from their end.

Yes, you can use any UPI-enabled app or your banking app that supports UPI transfers to make the payment. Popular UPI apps in India include Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM, and many more.

You can easily reach our live chat support by clicking on the chat icon provided on our website or app. After login, you can see this option. Our support team will be happy to assist you with any UPI payment-related questions or concerns.

Yes, purchasing the plan grants you business rights. This means you will have the authorization to use our services or products for commercial purposes.

By obtaining business rights, you are legally allowed to use our services or products for profit-making activities. This includes using them in your business operations, selling them to customers, or incorporating them into your own commercial offerings.

The AI chat feature enables users to have interactive and dynamic conversations with an AI-powered chatbot. The chatbot can assist with customer queries, provide information, and offer personalized recommendations.

AI speech-to-text is a feature on Just Command that allows users to convert spoken language into written text. It uses advanced speech recognition algorithms to accurately transcribe audio content, making it useful for tasks such as transcriptions, voice commands, and voice-controlled systems.

Yes, Just Command includes AI text-to-speech capabilities. Users can input text, and the platform's AI engine will convert it into spoken words, using natural-sounding voices. This feature is beneficial for applications like voice assistants, audiobook production, or generating audio content from written text.

Just Command provides AI coding features that assist businesses in automating repetitive tasks, generating code snippets, and optimizing code performance. This can save time and effort for developers and improve the efficiency of software development processes across various industries.

Yes, Just Command can generate AI-generated images for you. The platform utilizes advanced AI algorithms to create realistic and visually appealing images. Users can provide specific instructions or parameters to guide the image generation process. Whether you need images for creative projects, design concepts, or any other purpose, Just Command's AI image generation can assist you in producing unique and customized visuals.

Отзиви

Какво казват нашите клиенти

Хиляди търговци, агенции и предприемачи избират QuickAI, за да автоматизират и опростят своя маркетинг на съдържание.

Бисквитки

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Политика за бисквитки

Приеми