כותב התוכן הטוב ביותר בינה מלאכותית

כותב התוכן הטוב ביותר בינה מלאכותית

צור תוכן מותאם לקידום אתרים וייחודי עבור הבלוגים, המודעות, המיילים והאתר שלך פי 10 מהר יותר וחסוך שעות עבודה.

אין צורך בכרטיס אשראי.
hero-image shape shape
אֵיך?

איך זה עובד?

אתה צריך לבצע כמה שלבים פשוטים כדי ליצור את התוכן שלך. השתמש ב-AI וחסוך זמן.

1

בחר תבנית

בחר תבנית ליצירת תוכן. מספר תבניות זמינות עבור כל הצרכים שלך.

2

מלא את הטופס

הזן תיאור מפורט של התוכן שלך. תגיד ל-AI מה אתה רוצה.

3

קבל את התוכן שלך

קבל תוכן ייחודי באיכות גבוהה. התוכן ללא גניבת עין וניתן להשתמש בו בכל מקום.

תבניות

כותב תוכן בינה מלאכותית

צור את התוכן הנדרש שלך עם למעלה מ-60 תבניות ליצירת תוכן.

Website & SEO

Article And Blogs

Youtube Vlogging

Ads And Marketing Tools

General Writing

Ecommerce

Social Media

Other

ChatBots

עוזרי צ'אט בינה מלאכותית

AI ChatBots משתמשים בבינה מלאכותית כדי להבין ולהגיב לשאלות ולשיחות שלך. צ'אטבוטים ממש מועילים כי הם יכולים לתת לך עזרה מיידית ומותאמת אישית.

אנו מציעים מגוון רחב של צ'אטבוטים מיוחדים בתעשיות שונות. ב. יועץ זוגיות, מאמן עסקי, דובר מוטיבציה, מאמן חיים, עורך דין, רופא וכו'.

שוחח עכשיו
about-image
תמחור

תוכניות התמחור שלנו

אנו מציעים תוכניות תמחור גמישות שיתאימו לצרכים המגוונים של לקוחותינו.

Free Plan

חינם
תכונות של  Free Plan
 • 10 תבניות מסמכים בינה מלאכותית
 • 5,000 מילים לחודש
 • 0 תמונות לחודש
 • 0 תווים לטקסט לדיבור בחודש
 • 0 דיבור לטקסט לחודש
 • 0 MB מגבלת גודל קובץ אודיו
 • AI Chat
 • 5 AI Chat Bots
 • קוד AI
 • הסתר מודעות
 • תמיכה בצ'אט חי

Normal Plan

$10/ יַרחוֹן
$70/ שְׁנָתִי
0/ לכל החיים
תכונות של  Normal Plan
 • 61 תבניות מסמכים בינה מלאכותית
 • 40,000 מילים לחודש
 • 100 תמונות לחודש
 • 0 תווים לטקסט לדיבור בחודש
 • 5 דיבור לטקסט לחודש
 • 10 MB מגבלת גודל קובץ אודיו
 • AI Chat
 • 10 AI Chat Bots
 • קוד AI
 • הסתר מודעות
 • תמיכה בצ'אט חי

Master Plan

0/ יַרחוֹן
0/ שְׁנָתִי
$40/ לכל החיים
תכונות של  Master Plan
 • 61 תבניות מסמכים בינה מלאכותית
 • 40,000 מילים לחודש
 • 0 תמונות לחודש
 • 0 תווים לטקסט לדיבור בחודש
 • 0 דיבור לטקסט לחודש
 • 0 MB מגבלת גודל קובץ אודיו
 • AI Chat
 • 15 AI Chat Bots
 • קוד AI
 • הסתר מודעות
 • תמיכה בצ'אט חי

Medium - All In One

$10
תכונות של  Medium - All In One
 • 25,000 מילים
 • 75 תמונות
 • 5,000 תווים עבור טקסט לדיבור
 • 60 דיבור לטקסט

Large - All In One

$50
תכונות של  Large - All In One
 • 50,000 מילים
 • 1,150 תמונות
 • 10,000 תווים עבור טקסט לדיבור
 • 1,000 דיבור לטקסט

Small - Words

$2
תכונות של  Small - Words
 • 5,000 מילים
 • 0 תמונות
 • 0 תווים עבור טקסט לדיבור
 • 0 דיבור לטקסט

Medium - Image

$15
תכונות של  Medium - Image
 • 0 מילים
 • 250 תמונות
 • 0 תווים עבור טקסט לדיבור
 • 0 דיבור לטקסט

Large - Image

$35
תכונות של  Large - Image
 • 0 מילים
 • 1,000 תמונות
 • 0 תווים עבור טקסט לדיבור
 • 0 דיבור לטקסט
shape
שאלות נפוצות

יש שאלות? ענה

כאן, אנו שואפים לספק לך תשובות לכמה מהשאלות הנפוצות ביותר על המוצר שלנו.

1. What is Just Command?
Just Command AI is an advanced artificial intelligence platform designed to assist users with various tasks and provide intelligent solutions.

2. How does Just Command AI work?
Just Command AI operates by utilizing cutting-edge machine learning algorithms and natural language processing techniques to understand and interpret user commands. It then generates appropriate responses or executes tasks accordingly.

3. What can Just Command AI do?
Just Command AI can perform a wide range of tasks, including but not limited to answering questions, providing recommendations, scheduling appointments, managing to-do lists, setting reminders, playing music, controlling smart home devices, and much more.

4. Is Just Command AI compatible with different devices?
Yes, Just Command AI is designed to be compatible with various devices, including smartphones, tablets, smart speakers, and other internet-connected devices.

5. How secure is Just Command AI?
Just Command AI takes user privacy and data security seriously. All interactions and data are encrypted to ensure confidentiality, and user information is handled in accordance with strict privacy policies.

6. Can Just Command AI learn and adapt?
Yes, Just Command AI has machine learning capabilities that enable it to learn from user interactions and improve its performance over time. It adapts to individual preferences and provides more personalized responses and suggestions.


8. Is Just Command AI constantly being updated?
Yes, Just Command AI is regularly updated with new features, enhancements, and bug fixes to ensure optimal performance and user satisfaction. Updates are automatically applied to ensure you have the latest capabilities.

9. How can I provide feedback or report issues?
We value your feedback and encourage you to reach out to our support team through the provided contact channels. You can also report any issues or suggest improvements directly through the contact page.

10. How can I get started with Just Command AI?
Getting started with Just Command AI is easy! Simply visit our website, create an account, and follow the setup instructions to begin harnessing the power of AI for your everyday tasks.

Just Command AI operates by utilizing cutting-edge machine learning algorithms and natural language processing techniques to understand and interpret user commands. It then generates appropriate responses or executes tasks accordingly.

Just Command AI can perform a wide range of tasks, including but not limited to answering questions, providing recommendations, scheduling appointments, managing to-do lists, setting reminders, playing music, controlling smart home devices, and much more.

Yes, Just Command AI is designed to be compatible with various devices, including smartphones, tablets, smart speakers, and other internet-connected devices.

Just Command AI takes user privacy and data security seriously. All interactions and data are encrypted to ensure confidentiality, and user information is handled in accordance with strict privacy policies.

Yes, Just Command AI has machine learning capabilities that enable it to learn from user interactions and improve its performance over time. It adapts to individual preferences and provides more personalized responses and suggestions.

Yes, Just Command AI is regularly updated with new features, enhancements, and bug fixes to ensure optimal performance and user satisfaction. Updates are automatically applied to ensure you have the latest capabilities.

We value your feedback and encourage you to reach out to our support team through the provided contact channels. You can also report any issues or suggest improvements directly through the contact page.

Getting started with Just Command AI is easy! Simply visit our website, create an account, and follow the setup instructions to begin harnessing the power of AI for your everyday tasks.

A: The Just Command Affiliate System is a program that allows individuals to earn a 20% commission on each sale they refer to Just Command.

It's simple! Upon joining our affiliate program, you will receive a unique affiliate link. Whenever someone clicks on your link and makes a purchase on Just Command, you will earn a 20% commission on that sale.

Joining our affiliate program is easy. Simply visit our website and sign up for the program. Once approved, you will gain access to your unique affiliate link and other promotional materials.

We provide our affiliates with a user-friendly dashboard where you can track your referrals, earnings, and other useful data in real-time. This allows you to monitor your performance and optimize your marketing strategies.

Commissions are typically paid out on a monthly basis. Once you have accumulated a minimum of 500/-₹ in earnings, you can request a payout. Payments are usually made via PayPal or direct bank transfer.

While we encourage creativity in your promotional efforts, we do have some guidelines in place. Please refer to our terms and conditions for specific details on what is and isn't allowed in your marketing activities.

No, joining our affiliate program is completely free. There are no upfront costs or hidden fees involved.

We currently accept payments through PayPal and UPI (Unified Payment Interface) for our Indian users.

To make a payment using PayPal, simply select PayPal as your preferred payment method during the checkout process. You will be redirected to the PayPal website, where you can securely complete the transaction.

Currently, we only accept payments through PayPal and UPI. However, we are actively exploring additional payment options to provide more flexibility for our customers in the future.

UPI (Unified Payment Interface) is a real-time payment system in India that enables users to instantly transfer funds between bank accounts. If you are an Indian user, you can make payments on our website by entering your UPI ID during the checkout process. Our payment gateway will securely process your UPI payment.

You can reach out to us through our live chat feature, conveniently located on our website. Alternatively, you can also contact us using the contact information provided on our website. Our customer support team will be happy to assist you with any queries or concerns.

Yes, we accept Indian payments through UPI (Unified Payments Interface). You can pay us using our UPI id. If you have any questions about UPI, feel free to ask our live chat support team.

No, we do not charge any additional fees for payments made via UPI. However, you may want to check with your bank or UPI app provider to see if they impose any transaction fees from their end.

Yes, you can use any UPI-enabled app or your banking app that supports UPI transfers to make the payment. Popular UPI apps in India include Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM, and many more.

You can easily reach our live chat support by clicking on the chat icon provided on our website or app. After login, you can see this option. Our support team will be happy to assist you with any UPI payment-related questions or concerns.

Yes, purchasing the plan grants you business rights. This means you will have the authorization to use our services or products for commercial purposes.

By obtaining business rights, you are legally allowed to use our services or products for profit-making activities. This includes using them in your business operations, selling them to customers, or incorporating them into your own commercial offerings.

The AI chat feature enables users to have interactive and dynamic conversations with an AI-powered chatbot. The chatbot can assist with customer queries, provide information, and offer personalized recommendations.

AI speech-to-text is a feature on Just Command that allows users to convert spoken language into written text. It uses advanced speech recognition algorithms to accurately transcribe audio content, making it useful for tasks such as transcriptions, voice commands, and voice-controlled systems.

Yes, Just Command includes AI text-to-speech capabilities. Users can input text, and the platform's AI engine will convert it into spoken words, using natural-sounding voices. This feature is beneficial for applications like voice assistants, audiobook production, or generating audio content from written text.

Just Command provides AI coding features that assist businesses in automating repetitive tasks, generating code snippets, and optimizing code performance. This can save time and effort for developers and improve the efficiency of software development processes across various industries.

Yes, Just Command can generate AI-generated images for you. The platform utilizes advanced AI algorithms to create realistic and visually appealing images. Users can provide specific instructions or parameters to guide the image generation process. Whether you need images for creative projects, design concepts, or any other purpose, Just Command's AI image generation can assist you in producing unique and customized visuals.

המלצות

מה הלקוחות שלנו אומרים

אלפי משווקים, סוכנויות ויזמים בוחרים ב-QuickAI כדי לבצע אוטומציה ולפשט את שיווק התוכן שלהם.

עוגיות

אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. מדיניות קובצי Cookie

לְקַבֵּל